Deze website is de thuisbasis van BomSan, een eenmanszaak. Ik bied diensten aan – in principe alleen Business to Business – op het vlak van Legal en Compliance. Dat wil zeggen, externe (Legal) en interne (Compliance) regelgeving waaraan een bedrijf moet of wil voldoen. Meer details vind u op de pagina Achtergrond.

De Legal en Compliance diensten die ik aanbied kunnen ad hoc of enkele dagen per week of voltijds worden verricht, afhankelijk van noodzaak – en mijn beschikbaarheid. Hiernaast bied ik specifieke Data Privacy diensten aan. Alhoewel ik Risk gerelateerde ervaring heb, inclusief het leidinggeven aan Risk Officers, is Risk niet mijn specialisatie. Als hulp wordt gevraagd op het Legal en/of Compliance vlak, zal ik Risk gerelateerde zaken die langskomen niet uit de weg gaan. Als u echter op zoek bent naar een Risk professional zal ik u graag doorverwijzen naar mensen in mijn netwerk, als dat u helpt.

Ik beschouw mijzelf in de eerste plaats als een adviseur op Legal en Compliance vlak, zowel inhoudelijk als strategisch. Enkele van mijn sleutelvaardigheden zijn het permanent hanteren van hoge standaarden, een sterke gerichtheid op de praktijk en opereren op alle niveaus. Ik heb daarnaast oog voor efficiëntie en dus kostenbesparing. Ik ben erg goed in het vinden van werkbare oplossingen binnen gegeven grenzen. Mijn verbale vaardigheden, inclusief het geven van presentaties, zijn ruimschoots ontwikkeld in de tien jaar dat ik vele zaken heb bepleit voor gerechten in heel Nederland.  Tot slot, velen hebben mij beschouwd als een snelle leerling.

Mijn specialiteiten zijn Verbintenissenrecht en Data Privacy recht. Ik heb verder brede juridische kennis van vele andere rechtsgebieden, gecombineerd met financieel inzicht. Er is een sterke affiniteit in mij voor complexe zaken en helemaal het uitleggen daarvan in simpele woorden. Ik vind het geweldig om anderen op te leiden en te trainen. Het grote aantal producten dat ik heb geholpen te ontwikkelen, resulterend tot een vruchtvolle implementatie, laten mijn vermogen zien om buiten gebaande paden denken. Dit is een van redenen waarom ik de woorden Zelf Navigator gebruik om te beschrijven wie ik ben en wat ik doe.