Tarieven & uren

Maximale transparantie: openheid over tarieven en urenberekening. Dit is de basis van de dienstverlening van BomSan.

Tarieven

Alle uurtarieven zijn afhankelijk van het soort werk. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

* Uurtarief 160 EUR: standaard werkzaamheden op afroep (ad hoc), of 1 tot 2 dagen per week (ad interim, projectmatig).
* Uurtarief 185 EUR: specialistische werkzaamheden en bij spoed, inclusief avond of weekend.

Uurtarief voor werkzaamheden vanaf 3 dagen per week en/of over een langere periode: in overleg.

Goed om te vermelden dat deze tarieven op zijn zachtst gezegd concurrerend zijn in de markt.
Een advocaat (helemaal een advocaat-partner) van een middelgroot kantoor kost u al snel het dubbele of zelfs drievoudige.
BomSan wil juridische dienstverlening betaalbaar houden, absurd hoge uurtarieven zijn er al genoeg.

Vaste bedragen

U kunt diverse Data Privacy diensten afnemen tegen standaard bedragen.
Deze zijn afhankelijk van omvang bedrijf, soort dienstverlening of soort product en complexiteit.
Enkele voorbeelden:

Data Protection Impact Assessment
Data Privacy audit
Masterclass

Urenberekening

Er wordt vooraf een inschatting gemaakt van het aantal uren gemaakt. Overschrijding wordt onmiddellijk gemeld.
Een vast bedrag is bespreekbaar, als de hoeveelheid werk goed kan worden ingeschat.
Werkzaamheden tegen uurtarief worden per kwartier uur in rekening gebracht en in uw voordeel afgerond.
Reistijd wordt doorberekend tegen 50% van het uurtarief.
Facturen worden verstuurd na afloop van de kalendermaand, met een betalingstermijn van 2 weken.